Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 2. fejezet

Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző külön előjelzője előtt mit kell elhelyezni?

F.1. 5. fejezet

Mire hívja fel a mozdonyvezető figyelmét a Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 2. rovatában az állomás neve után lévő fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló jel „∧”?
Mire hívja fel a mozdonyvezető figyelmét a Szolgálati Menetrend 2. rovatában az állomás neve után lévő fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló „∧” jel?
Hol, milyen távolságra kell a Tolatási hátárjelzőt a nem villamosított vonalakon elhelyezni?

F.1. 6. fejezet

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbi felsorolások közül arra vonatkozóan, hogy mikor kell a mozdonyvezetőnek „Figyelj!” jelzést adni!
A következőkben felsorolt esetek közül a mozdonyvezetőnek mikor kell „Figyelj!” jelzést adni?

F.1. 8. fejezet

Hogyan kell a mozdonyvezetőnek az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelzőtől közlekedni akkor, ha a térközjelző egy fedezőjelző, vagy bejárati jelző előjelzője is egyben?
Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek?

F.1. 9. fejezet

Mit jelez a vonatszemélyzet részére az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jel?

F.2. 1. fejezet

Mikor végezhetnek gyakorlati munkát a forgalmi szolgálattevő jelöltek?
Mit nevezünk „Vonattalálkozás”-nak a forgalmi utasítás előírása alapján?
Milyen feltételeknek megfelelő dolgozó töltheti be a Pilóta szerepét?
Hogyan kell eljárni, ha a tárgyév folyamán a Parancskönyv betelt és még a tárgyévben újabb Parancskönyvi rendelkezést kell kiadni?
Forgalmi tevékenységnek minősül-e a következő meghatározás? A személy- és áruszállításhoz szükséges járműveknek megrendelés alapján történő mozgatása.
Mely vágányt nevezzük „Mellékvágány”-nak?
Hány mozdonynak kell tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben?

F.2. 3. fejezet

Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzőőrt kell alkalmazni:
Mikor nem kell a közlekedő vonatok személyzetét az állomási fénysorompó használhatatlanságáról értesíteni?

F.2. 4. fejezet

Mely esetben vezetheti a tolatást mozdonyvezető?

F.2. 7. fejezet

Ki köteles a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését elvégezni?
Ki köteles a távközlő- és távvezérlő berendezés kábelét, az átjáróhidakat, az átjáró védőkorlátokat, illetve a védőfalakat össze- illetve szétkapcsolni?
Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek szétkapcsolt állapotban vannak?

F.2. 9. fejezet

Hogyan kell a vállalkozó vasúti társaságnak a menetvonal-igényt a vasúti pályakapacitás-elosztó szervezet felé beadni?

F.2. 12. fejezet

Hogyan közlekedhetnek a vonatok a mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma előírásai szerint?

F.2. 13. fejezet

Milyen előírásokat tartalmaz a forgalmi utasítás az utasok tájékoztatására szolgáló hirdetmények elhelyezésére vonatkozóan?

F.2. 14. fejezet

Kinek a feladata a vonatok személyzetének menetrenddel történő ellátása?

F.2. 15. fejezet

Mely vonatok részére kézbesíthet Írásbeli rendelkezést a vonali tolatásvezető vonatindító állomásokon?
Miről kell a vezető jegyvizsgálónak meggyőződni azokon a forgalmi szolgálattevővel rendelkező szolgálati helyeken – a központi forgalomirányításra berendezett vonalak szolgálati helyeinek, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyek kivételével –, ahol a személyszállító vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazását ők végzik?
Mikor lehet Megállj! jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán nem adó önműködő térközjelzőtől a megállástól számított 2 perc eltelte után elindulni?
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseket közölni?
Hogyan kell számozni a menetrend nélküli munkavonatot, ha visszatér az indító állomásra?
Mikor köteles a mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor az F.1. sz. Jelzési Utasításban előírtak szerint Figyelj! jelzést adni és a vonat sebességét úgy szabályozni, hogy a vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb 15 km/h legyen?
Ki végezheti a felhatalmazást a forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken és a nyílt vonalon nem továbbhaladást megtiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt valamennyi vezető jegyvizsgálóval vagy vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál?
Mely munkakört betöltő dolgozók utasíthatók a forgalmi utasítás előírásai szerint az Írásbeli rendelkezés kiállítására?
Hány km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok tolómozdonnyal a forgalmi utasítás előírásai szerint?
Kitől kell a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt indításra, áthaladtatásra engedélyt kérni?
Hogyan kell eljárni, ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző sötét vagy Megállj! jelzést ad?
Hogyan kell felhatalmazni a mozdonyvezetőt az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén a menetrend szerint áthaladó vonatot akkor, ha az egyéni kijárati jelzőre a külön előjelző, vagy az előjelzést adó főjelző használhatatlansága, kezelhetetlensége miatt előjelzés nem adható?

F.2. 17. fejezet

Mi szolgáltat egyidejűleg adatokat a vonatról, a vonatszemélyzetről, a vonatközlekedés tényleges lebonyolításáról, a mozdony teljesítményeiről, a rendkívüli eseményekről, továbbá az anyagvételezésről?

F.2. 18. fejezet

Mikor nem kell a nyíltvonalon, alagútban, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munka esetén a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel külön fedezni?

F.2.Függelék 5. fejezet

Távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken és a csatlakozó állomásközök között közlekedő mozdonynak a következőkben felsoroltak közül melyik értekező berendezéssel kell rendelkeznie?

F.2.Függelék 6. fejezet

Hol kell előjegyezni a vonatszemélyzetnek az egyszerűsített szolgálatra berendezett vonalon a személyzet nélküli állomáson a vonat részére kapott engedélyt?

F.2.Függelék 15. fejezet

A Szolgálati menetrend mely táblázata tartalmazza a Rendkívüli vonatok operatív számcsoportjait?

F.2.Függelék 16. fejezet

A forgalmi utasítás 16. sz. függelékének előírása alapján, hogyan közlekedtethetők a vonatok a több egyvágányú pályával rendelkező, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt vonalrészeken (pl.: Bp. Kelenföld – Tárnok), ha az a Szolgálati menetrendben megjelölt vonat?

F.2.Függelék 17. fejezet

Hány főcsoport van a vonat számozási számrendszerben?