Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 2. fejezet

Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőt hol kell felállítani?

F.1. 5. fejezet

Mire hívja fel a mozdonyvezető figyelmét a Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7. rovatában az állomás neve után lévő fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló „∧” jel?
Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)?
Hol és milyen jel van, ha az állomás (szolgálati hely) területén lévő állomási, és az állomás (szolgálati hely) első váltójától a nyílt vonal irányába mért Lv távolságon belül útátjáró van?

F.1. 6. fejezet

Mivel történik a bejárással végzett tolatás esetén a tolatás irányítása, akkor, ha a tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül adott közleményekkel végzik?
Hogyan kell a rádióval történő bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett megállási hely előtti 100 m-en belül?

F.1. 7. fejezet

Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelző tárcsát a vonaton?

F.1. 9. fejezet

Milyen jelző árbocán kell elhelyezni az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jelet?
Mit jelez a vonatszemélyzet részére az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jel?

F.2. 1. fejezet

Mely szervezeti egységek tartoznak a szolgálati felsőbbség fogalmába?
Milyen rögzítősarut kell használni a 48, 54, 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél?
Milyen kg/folyóméter rendszerű sínekhez alkalmas féksarut szabad alkalmazni a forgalmi utasítás előírásai szerint?
Mennyi átmenő fővágánya van a megálló–rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló–rakodóhely túlsó végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz?
Mi a Páros féksaru?
Mit kell érteni „a Fejrovatos előjegyzési naplóba kell előjegyezni” kifejezésen?
Mikor végezhetnek gyakorlati munkát a forgalmi szolgálattevő jelöltek?

F.2. 3. fejezet

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?
Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

F.2. 4. fejezet

Hogyan kell a nyílt vonalon, vagy nyíltvonali szolgálati helyen végzendő tolatás esetén a vonali tolatásvezető részére a tolatást engedélyezni?

F.2. 7. fejezet

Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek összekapcsolt állapotban vannak?
Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek össze- illetve szétkapcsolt állapotban vannak?
Ki köteles a rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését elvégezni?

F.2. 9. fejezet

Mi a vállalkozó vasúti társaság teendője, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik?

F.2. 12. fejezet

A mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma forgalmi utasítás szerinti előírások alapján milyen módon közlekedhetnek a vonatok?

F.2. 13. fejezet

Hogyan kell a szolgálati menetrendet a forgalmi személyzet részére kiadni?

F.2. 14. fejezet

Ki kezdeményezheti a vonat számának megváltoztatását?

F.2. 15. fejezet

Milyen közlekedésre berendezett pályán szabad a vonatot engedély nélkül elindítani, ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik?
Melyik mozdony mozdonyvezetőjét kell felhatalmazni, ha a vonatnál tolómozdony is van?
Hogyan kell az állomásközben lévő vörös-fehér árbocú nyíltvonali bejárati vagy fedezőjelző szerepét is betöltő jelzőket kezelni, az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?
Ha valamely vonatnál tolómozdony is van, akkor melyik mozdony mozdonyvezetője köteles a felhatalmazás után Tolást megkezdeni! jelzést adni?
Miről köteles a vezető jegyvizsgáló meggyőződni Indulásra készen jelzés adásával történő felhatalmazás előtt, ha nem a mozdonyon, vagy a mozdonyvezető mellett tartózkodik és a vonatnál jegyvizsgáló(k) is teljesít(enek) szolgálatot?
Mikor kell a forgalmi utasítás előírásai alapján a vonatokat időközben közlekedtetni?
Mely munkakört betöltő dolgozók utasíthatók a forgalmi utasítás előírásai szerint az Írásbeli rendelkezés kiállítására?
Milyennek kell tekinteni az állomásközben lévő fehér árbocú térközjelzőket és azok jelzéseit a mozdonyvezetőnek, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az állomástávolságban történő közlekedésről kapott értesítést?
Hogyan kell számozni a menetrend nélküli munkavonatot, ha visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik?
Mikor köteles a mozdonyvezető a vonatot a legnagyobb sebességgel továbbítani?
Mikor lehet a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedni azokon a szolgálati helyeken, ahol az állomási útsorompó fedezésére fedezőjelzőt alkalmaznak, a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezésen értesítést az állomási útsorompó használhatatlanságáról, és sorompó fedezőjelző Megállj! jelzést ad?
Hogyan kell közlekedtetni a vonatokat több pályával rendelkező vonalrészen, a másik pályán?

F.2. 17. fejezet

Mikor kell Menetlevél nyomtatványt használni a forgalmi utasítás előírásai szerint?

F.2. 18. fejezet

Mikor szabad attól a szabálytól eltérni, hogy a „Kimutatás az állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” érvénytartama általában egy hónap (a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig)?

F.2.Függelék 5. fejezet

A KÖFI vonalon közlekedő mozdonynak a következőkben felsoroltak közül melyik értekező berendezéssel kell rendelkeznie?

F.2.Függelék 6. fejezet

Hogyan lehet értekezés lehetetlenségének ideje alatt az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon vonatot indítani?

F.2.Függelék 15. fejezet

A Szolgálati menetrend mely táblázata tartalmazza a Rendkívüli vonatok operatív számcsoportjait?

F.2.Függelék 16. fejezet

Hogyan járathatók be a menetrendjüktől eltérően Siófok állomás másik pályaudvarára a módon megjelölt nem személyszállító vonatok?

F.2.Függelék 17. fejezet

Melyik utasítás, vagy Segédkönyv tartalmazza a vonatok számtani sorrend szerinti elosztását?