Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 2. fejezet

Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző külön előjelzője előtt mit kell elhelyezni?

F.1. 5. fejezet

Hogyan történik a mozdonyvezető értesítése a mellékvágányra elrendelt lassúmenetről, ha nem az állomásra rendszeresített tolatócsapat végzi a tolatást?
Hogyan történik a tolató személyzet értesítése a szolgálati hely mellékvágányára elrendelt lassúmenetről?
Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzőt elhelyezni?

F.1. 7. fejezet

Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni?

F.1. 8. fejezet

Hogyan kell a mozdonyvezetőnek az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelzőtől közlekedni akkor, ha a térközjelző egy fedezőjelző, vagy bejárati jelző előjelzője is egyben?
Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek?
Ha a tolatás és mérlegelés a vonat személyzetével és mozdonyával történik, a tolatásjelző érvénytelenségéről a személyzetet milyen módon kell értesíteni?

F.1. 9. fejezet

Mit jelez a vonatszemélyzet részére az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jel?

F.2. 1. fejezet

Válassza ki a meghatározások közül a „Vonatszemélyzet” helyes fogalmát!
Válassza ki a „Szerelvényvonat” fogalom helyes meghatározását!
Mikor viselhetnek szolgálati jelvényt a forgalmi szolgálattevő jelöltek?
Mit kell érteni „a Fejrovatos előjegyzési naplóba kell előjegyezni” kifejezésen?
Milyen mozdony a rádió-távirányítású mozdony?
Mely vonatot nevezzük „Különvonat”-nak?
Mely dolgozók gyűjtő elnevezése a tolatócsapat?

F.2. 3. fejezet

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?
Mikor nem kell a közlekedő vonatok személyzetét a teljes sorompó használhatatlanságáról értesíteni?

F.2. 4. fejezet

Mikor vezetheti a tolatást mozdonyvezető?

F.2. 7. fejezet

Hol kell rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket szabályozni?
Hogyan köteles a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti kapcsolást végző munkavállaló a járművek közé menni, illetve onnan kijönni?
Ki köteles a zárt motorvonatok járműveit, továbbá motorvonatokat egymással össze- illetve szétkapcsolni?

F.2. 9. fejezet

Mi a vállalkozó vasúti társaság teendője, ha a vonat paramétereit illetően a menetrend szerinti közlekedést kedvezőtlenül befolyásoló változás történik?

F.2. 12. fejezet

Mikor alkalmazható a vonatnál 120 km/h sebesség jól működő vonatbefolyásoló berendezés hiánya esetén?

F.2. 13. fejezet

Milyen célból készülnek a szolgálati menetrendek?

F.2. 14. fejezet

Kinek a feladata a vonatok személyzetének menetrenddel történő ellátása?

F.2. 15. fejezet

Milyennek kell tekinteni az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókat az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?
Milyen közlekedésre berendezett pályán szabad a vonatot engedély nélkül elindítani, ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik?
Nem biztosított szolgálati helyeken az állomási útsorompó előtt alkalmazott fedezőjelző van és az útsorompó használhatatlansága miatt Megállj! jelzést ad. Ilyen esetben mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet?
Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán, ha az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején Hívójelzést adó állomásköz fedezőjelző van, és a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető volt?
Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni …
Hogyan történik a vezető jegyvizsgáló által felhatalmazandó személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása, ha a vezető jegyvizsgáló nem mozdonyon, vagy a mozdony mellett tartózkodik?
Hogyan történik a vezető jegyvizsgáló által felhatalmazandó tolómozdonnyal közlekedő személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása, ha a vezető jegyvizsgáló nem a mozdonyon, vagy a mozdony mellett tartózkodik?
Mikor szabad a mozdonyvezetőnek a csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebességet növelni, ha a vonat olyan útátjárón át közlekedik, amely előtt az útsorompót ellenőrző fedezőjelző sötét vagy Megállj! jelzést ad?
Mikor köteles az Írásbeli rendelkezésen értesített mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét úgy szabályozni, hogy a vont sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb 15 km/h legyen?
Kitől kell a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt indításra, áthaladtatásra engedélyt kérni?
Kitől kell a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt az indításra, áthaladtatásra az engedélykéréssel egyidőben hozzájárulást kérni?
Hány km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok tolómozdonnyal a forgalmi utasítás előírásai szerint?

F.2. 16. fejezet

A mozdony, vezérlőkocsi vezetőállásán az ott szolgálatot végző dolgozókon kívül kik jogosultak ott utazni?

F.2. 17. fejezet

Mi szolgáltat egyidejűleg adatokat a vonatról, a vonatszemélyzetről, a vonatközlekedés tényleges lebonyolításáról, a mozdony teljesítményeiről, a rendkívüli eseményekről, továbbá az anyagvételezésről?

F.2.Függelék 5. fejezet

Kinek köteles a mozdonyvezető a távolbalátás korlátozottságát bejelenteni a KÖFI vonalon?
Mely vonalakon, mikor köteles a mozdonyvezető a távolbalátás korlátozottságát bejelenteni?

F.2.Függelék 8. fejezet

Mely jelzőket kell az abc folytatólagos nagybetűivel és „f” betűvel kiegészítve jelölni?
Mely jelzőket kell az útsorompó számával jelölni?

F.2.Függelék 17. fejezet

Hogyan van felosztva az 5 főcsoport a vonat számozási számrendszerben?