Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 1. fejezet

A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás közben hol kötelesek tartani?
Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

F.1. 2. fejezet

Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatra engedélyezett sebességet, ha a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető volt?

F.1. 5. fejezet

Hogyan történik a mozdonyvezető értesítése a mellékvágányra elrendelt lassúmenetről, ha nem az állomásra rendszeresített tolatócsapat végzi a tolatást?

F.1. 6. fejezet

Mi a teendő a rádióval történő tolatás közben a rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása esetén?

F.1. 8. fejezet

Ha a tolatás és mérlegelés a vonat személyzetével és mozdonyával történik, a tolatásjelző érvénytelenségéről a személyzetet milyen módon kell értesíteni?
Milyen jelzőnek kell minősíteni azt a jelzőt, amely olyan mértékben megsérül (pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját nem képes betölteni?

F.1. 9. fejezet

Mire figyelmeztet az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszög?
Mit jelez a vonatszemélyzet részére az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jel?

F.2. 1. fejezet

Mikor osztható be egészségi alkalmassági szempontból a dolgozó önálló szolgálattételre?
Van-e átmenő fővágánya a megálló–rakodóhelynek, ha a nyílt vonal vágánya egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de a megálló–rakodóhely túlsó végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz?
Mikor végezhetnek gyakorlati munkát a forgalmi szolgálattevő jelöltek?
Milyen feltételnek megfelelő dolgozó láthatja el a mozdonyvezető mellett a figyelő szolgálatot?
Mely vonatot nevezzük „Különvonat”-nak?
Mely szolgálati helyekre vonatkozó előírások érvényesek az egyvágányú pályán lévő forgalmi kitérőkre forgalomszabályozási szempontból?
Mit nevezünk fővágánynak?

F.2. 3. fejezet

Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?
Miről kell a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni a nyíltvonali teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig?

F.2. 4. fejezet

Mikor kell a tolatást élőszóval engedélyezni?

F.2. 7. fejezet

Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek össze- illetve szétkapcsolt állapotban vannak?
Mit kell meghatározni a Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázatában a járművek kapcsolására vonatkozóan?
Mikor kötelezhető villamos fűtőberendezés vezeték, az átjáróhidak, gőzfűtési tömlők össze- illetve szétkapcsolására a kiképzett pályavasúti munkavállaló?

F.2. 8. fejezet

Mikor szabad egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati és 1 tolómozdonyt alkalmazni?

F.2. 11. fejezet

Hogyan szabad hóekét továbbítani a forgalmi utasítás szabályai alapján?

F.2. 13. fejezet

Hogyan kell a szolgálati menetrendet a forgalmi személyzet részére kiadni?

F.2. 14. fejezet

Melyik szervezet köteles a vonatszámot közölni a vonatok személyzetével?

F.2. 15. fejezet

Hogyan és mire kell engedélyt kérni, ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző sötét, vagy Megállj! jelzést ad?
Hogyan kell gondoskodni a vonatszemélyzet Írásbeli rendelkezéssel történő értesítéséről, ha a vonat a rendelkezési szakasz kezdő állomásán, vagy az útvonal más rendelkező állomásán (állomásain) menetrend szerint áthalad?
Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?
Mivel kapcsolatos rendelkezéseket kell a mozdonyvezetővel és a vonali tolatásvezetővel, vagy vezető jegyvizsgálóval Írásbeli rendelkezés elnevezésű nyomtatványon közölni?
Az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a Hívójelzést adó kijárati jelző után a mozdonyvezető mikor alkalmazhatja a vonatra alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a mozdonyvezetőt Írásbeli rendelkezésen értesítették a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról?
Mikor kell a vonat indítása, illetve áthaladtatása előtt az indításra, áthaladtatásra hozzájárulást kérni?
Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején alkalmazott Megállj! jelzést adó állomásköz fedezőjelző esetén, mikor lehet a mozdonyvezetőknek a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekednie?
Kinek kell jelentenie a mozdonyvezetőnek, ha a vonatnál az alap- vagy a legnagyobb sebességet bármely ok miatt nem tudja betartani?
Mikor alkalmazhatja a mozdonyvezető a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet a nem biztosított szolgálati helyeken az állomási útsorompó előtt alkalmazott sorompó fedezőjelző esetén, ha az útsorompó használhatatlansága miatt a fedezőjelző Hívójelzést ad, és a Hívójelzés feloldása – jelzés kivezérelhető volt?
Elindulhat-e a mozdonyvezető személyszállító vonatokkal a menetrendben előírt indulási idő előtt?
Mikor lehet a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedni azokon a szolgálati helyeken, ahol az állomási útsorompó fedezésére fedezőjelzőt alkalmaznak, a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezésen értesítést az állomási útsorompó használhatatlanságáról, és sorompó fedezőjelző Megállj! jelzést ad?
Milyen technikai eszközöket lehet alkalmazni az „Írásbeli rendelkezés” szövegének elkészítésére, ha az Írásbeli rendelkezés kiállítása nyomtatványra ragasztott fedvénnyel történik?

F.2. 17. fejezet

Mi szolgáltat egyidejűleg adatokat a vonatról, a vonatszemélyzetről, a vonatközlekedés tényleges lebonyolításáról, a mozdony teljesítményeiről, a rendkívüli eseményekről, továbbá az anyagvételezésről?

F.2. 18. fejezet

Ki köteles kétfős munkavégzés esetén a figyelési kötelezettséget ellátni a nyíltvonalon, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munka esetén, ha a munkairányítónak átmenetileg munkát kell végezni?

F.2.Függelék 5. fejezet

Mit köteles még a mozdonyvezető a vonat mozdonyának szolgálatképtelensége, vagy bármely más ok miatt nyíltvonalon történő megálláson kívül a forgalomszabályozó részére bejelenteni a távkezelt, távvezérlet szolgálati helyen?

F.2.Függelék 6. fejezet

Mikor kell Írásbeli rendelkezésen utasítani a mellékvonalakon egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakon közlekedő vonatok személyzetét az Útsorompók helyszíni kezelésére?

F.2.Függelék 8. fejezet

Mely jelzőket kell az abc folytatólagos nagybetűivel és „f” betűvel kiegészítve jelölni?

F.2.Függelék 15. fejezet

Milyen adatokat tartalmaz a Menetrendi segédkönyv 7. táblázata a szolgálati helyen kapcsolásra kötelezhető pályavasúti munkavállalókra vonatkozóan?

F.2.Függelék 24. fejezet

A vonattalálkozásra kijelölt megálló-rakodóhelyek a Közlekedési Határozmányok mely táblázatában vannak felsorolva?