Vizsga gyakorlás

Megválaszolatlan kérdések:
Fennmaradó idő:

F.1. 1. fejezet

Hogyan lehet a jelzőket forgalmi szempontból csoportosítani?

F.1. 2. fejezet

Milyen jelzések alkalmazhatóak a Megállj! és a továbbhaladást engedélyező jelzéseken kívül az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőn, illetve az ellenkező irányú jelző hátoldalán?

F.1. 5. fejezet

Mit jelöl a Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 2. rovatában található „∧” jel?
Hol kell a Tolatási határjelzőt a villamosított vonalakon elhelyezni?

F.1. 6. fejezet

Válassza ki a helyes meghatározást az alábbi felsorolások közül!

F.1. 7. fejezet

Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni?

F.1. 8. fejezet

Mely jelzőket tekintjük érvénytelennek?

F.1. 9. fejezet

Milyen jelző árbocán kell elhelyezni az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jelet?
Mit jelez a vonatszemélyzet részére az álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszöget ábrázoló figyelmeztető jel?

F.2. 1. fejezet

Mit köteles a vonali tolatásvezető szolgálati jelvényként viselni?
Válassza ki a meghatározások közül a „Vonatszemélyzet” helyes fogalmát!
Mikor tekintendő a vágányút lezártnak a vonatközlekedés, vagy tolatási mozgás által használt vágányútban?
Mi a teendője a mozdonyvezető szolgálatképtelenné válása esetén a segélyt nyújtó dolgozóknak?
Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejező részét! Ha az Írásbeli rendelkezés a mozdonyvezetőn kívül a vonatszemélyzet más tagját is érinti, …
Válassza ki a „Mozdonyvonat” helyes fogalmát!
Milyen körülményekre vonatkozóan és milyen utasításban kell meghatározni a tolatócsapat létszámát?

F.2. 3. fejezet

Mely vasúti pályák jelzőőrrel fedezendő útátjáróihoz, illetve helyből kezelt útsorompóihoz kell kiszolgáló menettel a jelzőőrt (sorompókezelőt) a helyszínre szállítani?
Mikor nem kell a közlekedő vonatok személyzetét a teljes sorompó használhatatlanságáról értesíteni?

F.2. 4. fejezet

Hogyan kell értesíteni a vonatszemélyzetet az állandó jellegű szalasztási tilalomról és korlátozásokról?

F.2. 7. fejezet

Mikor kell a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését elvégezni a Forgalmi Utasítás előírásai szerint?
Mit kell meghatározni a Menetrendi segédkönyv 7. sz. táblázatában a járművek kapcsolására vonatkozóan?
Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével a továbbított járműveknek egymással történő össze- illetve szétkapcsolását elvégezni?

F.2. 9. fejezet

Ki köteles a vonatok menetrendjének elkészítéséhez szükséges adatokat a pályakapacitás-elosztó szervezet részére szolgáltatni?

F.2. 11. fejezet

Hogyan szabad a kisiklott rakott kocsit az átrakó állomásra, illetve a fenntartási műhelybe továbbítani?

F.2. 13. fejezet

Mire szolgálnak a Közforgalmú menetrendkönyvek?

F.2. 14. fejezet

Ki kezdeményezheti a vonat számának megváltoztatását?

F.2. 15. fejezet

Hogyan történik a vezető jegyvizsgáló által felhatalmazandó személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása, ha a vezető jegyvizsgáló nem mozdonyon, vagy a mozdony mellett tartózkodik?
Milyen rendelkezéseket kell a vonatszemélyzettel elektronikus formában (úton) adott Írásbeli rendelkezésen közölni?
Az induló személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló mikor adhat a mozdonyvezető felé „Indulásra készen” jelzést a forgalmi szolgálattevővel rendelkező szolgálati helyeken, - a központi forgalomirányításra berendezett vonalak szolgálati helyeinek, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyek kivételével?
Hogyan kell vezető jegyvizsgálónak eljárni a felsővezeték nélküli vágányról induló tolómozdonnyal közlekedő vonatok esetében az Indulásra készen jelzés adásával történő felhatalmazáskor, ha a tolómozdony mozdonyvezetője Féket húzd meg! jelzést ad?
Meddig kell a követő vonatokat térközben közlekedtetni az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán?
Hogyan lehet vonatot indítani, ha az értekezés lehetetlenségének beállta után páros számú vonat hiányában első ízben páratlan számú vonatot kellene indítani?
Mivel kapcsolatos rendelkezéseket kell a mozdonyvezetővel és a vonali tolatásvezetővel, vagy vezető jegyvizsgálóval Írásbeli rendelkezés elnevezésű nyomtatványon közölni?
Milyen állomásokon kézbesíthet a Forgalmi Utasítás előírásai szerint Írásbeli rendelkezést a vezető jegyvizsgáló, vagy vonali tolatásvezető a saját vonata részére?
Mikor szabad a mozdonyvezetőnek a csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebességet növelni, ha a vonat olyan útátjárón át közlekedik, amely előtt az útsorompót ellenőrző fedezőjelző sötét vagy Megállj! jelzést ad?
Azokon a szolgálati helyeken, ahol az állomási útsorompó fedezésére egy fedezőjelzőt alkalmaznak, és a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezésen értesítést az állomási útsorompó használhatatlanságáról, mikor lehet a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedni Hívójelzést adó sorompó fedezőjelző esetén, ha a Hívójelzés feloldása – jelzés nem volt kivezérelhető, vagy a Hívójelzés feloldása jelző nincs felszerelve?
Hány km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok tolómozdonnyal a forgalmi utasítás előírásai szerint?
Ki köteles a vonatok indítása, illetve áthaladtatása előtt a következő forgalomszabályozást végző állomás forgalmi szolgálattevőjétől indításra, áthaladtatásra engedélyt kérni?

F.2. 18. fejezet

Mikor nem kell a nyíltvonalon, alagútban, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munka esetén a munkahelyet „A pályán dolgoznak” jelzővel külön fedezni?
Ki bízható meg a figyelési kötelezettség ellátásával a nyíltvonalon, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munka esetén?

F.2.Függelék 5. fejezet

Kinek köteles a mozdonyvezető a távolbalátás korlátozottságát bejelenteni a KÖFI vonalon?

F.2.Függelék 6. fejezet

Mikor kell Írásbeli rendelkezésen utasítani a mellékvonalakon egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakon közlekedő vonatok személyzetét az Útsorompók helyszíni kezelésére?

F.2.Függelék 8. fejezet

Mely jelzőket kell az abc folytatólagos nagybetűivel és „f” betűvel kiegészítve jelölni?

F.2.Függelék 15. fejezet

Hogyan tartalmazza a Szolgálati menetrend 8. táblázata a vonatok rendes terhelését?

F.2.Függelék 17. fejezet

Mely számtartományba sorolt vonatok tartoznak a fővonali személyszállító vonatok számcsoportjába?